A pályázók bemutatása

Az INNOVITAS Kutatás-fejlesztési és Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és a SLOVENSKO MAĎARSKÉ HOSPODÁRSKE FÓRUM „A jó képzés a határ nélküli gyakorlatban” című, HUSK/1101/1.6.1/0089 azonosítószámú pályázata 2014.június 08-án támogatásban részesült.

A pályázat vezető partnere az INNOVITAS Kutatás- Fejlesztési és Innovációs Nonprofit Kft. A pályázat projekt partnere a SLOVENSKO - MAĎARSKÉ HOSPODÁRSKE FÓRUM.

INNOVITAS Kutatás- Fejlesztési és Innovációs Nonprofit Kft.

Az INNOVITAS Közhasznú Nonprofit Kft.-t kutatásban és tanácsadásban jártas, a folyamatos fejlődés iránt elkötelezett szakemberek hozták létre 2008-ban. Célja és sikerének egyik alappillére a partnerekkel megvalósított szoros és aktív együttműködés az innovatív és egyedi megoldásokat előtérbe helyező módszertanok alkalmazásával.

Szolgáltatásai:

 • Marketing innováció (benchmarking kutatás, konkurencia elemzés, vevői elégedettség kutatás, marketingkutatás, piacfelmérés és termékbevezetés)
 • Szervezeti innováció (munkahelyi elégedettségi kutatás, vállalati kultúra kutatás, emberi erőforrás fejlesztése és hatékonyságának vizsgálata,vezetői felmérések)
 • Folyamat innováció (vállalati folyamatok elemzése, fejlesztése, átalakítása)
 • HR innováció (toborzás,kiválasztás; képzés; karriertervezés,utánpótlás-biztosítás; HR controlling, elégedettség vizsgálatok és elektronikus értékelő rendszerek, e-learning)
 • Egyedi informatikai megoldások fejlesztése az ügyfél speciális igényei alapján HR, értékesítés, projekt- és beruházásmenedzsment, távközlés, ügyvitel területén.
 • Képzés-oktatás (hagyományos készségfejlesztő tréningek, e-learning, mentorálás: speciális és innovatív módszertanokat alkalmazó tréning-coaching megoldások)

SLOVENSKO - MAĎARSKÉ HOSPODÁRSKE FÓRUM

SZLOVÁK-MAGYAR GAZDASÁGI FÓRUM 2009. március 31-én alakult, alapítói természetes magán személyek. A Polgári Társulást az a felismerés hozta létre, hogy a határmenti országoknak piacgazdasági helyzetük erősítése érdekében – az esélyegyenlőség, a tolerancia és a kölcsönös előnyöket szem előtt tartva – szükségük van együttműködésre: gazdasági, oktatási és kulturális kezdeményezésekre.

A Polgári Társulás tevékenysége összhangban van a Magyarország - Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007 – 2013 célkitűzéseivel.

A Társulás célkitűzései:

 • mikro-kis és középvállalkozások támogatása
 • a gazdasági tevékenységek előmozdítása érdekében a minőségi oktatás és képzés támogatása
 • kulturális tevékenységek támogatása
 • gazdasági szervezetek és kulturális intézmények közötti kapcsolatok támogatása, elősegítése

A célok elérésének módjai:

 • határon átnyúló üzleti kommunikáció támogatása, a gazdasági-, szakmai szervezetek és egyéb közjogi intézmények között „kommunikációs híd” létrehozása
 • határokon átnyúló üzleti kommunikáció támogatása érdekében rendezvények (konferenciák, workshopok, kiállítások és vásárok)
 • lebonyolítása
 • határmenti régiókban a kkv-k számára kiadványok készítése és terjesztése
 • korszerű képzési programok fejlesztése (oktatási intézmények közötti együttműködéssel, csereprogramokkal) - a mikro-kis – és középvállalkozások gazdasági tevékenységének – és munkahelyteremtő képességének elősegítéséhez
 • oktatási és képzési kiadványok elkészítése és terjesztése - a határmenti együttműködés során szerzett tapasztalatok széleskörű ismertetésére
 • a Szlovákia- Magyarország határ menti régióban
  • a gazdasági tevékenység-,
  • a kulturális intézmények támogatása
  • a turizmus fejlesztése
  • rendezvények (konferenciák, workshopok, kiállítások és vásárok) szervezése –
  • kiadványok megjelentetése – középpontban: gazdaság, turizmus, kultúra
  • civil szervezetekkel történő együttműködés támogatása