A pályázat leírása

Az INNOVITAS Kutatás-fejlesztési és Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és a SLOVENSKO MAĎARSKÉ HOSPODÁRSKE FÓRUM „A jó képzés a határ nélküli gyakorlatban” című, HUSK/1101/1.6.1/0089 azonosítószámú pályázata 2014.június 08-án támogatásban részesült.

A pályázati projekt keretében célunk, hogy elősegítsük a munkaerő keresleti és kínálati oldalának találkozását. A projekttel szeretnénk segítséget nyújtani a pedagógusok és a diákok számára arra vonatkozóan, hogy lássák, milyen elvárásokat támaszt a vállalati oldal a frissen végzett diákokkal szemben, milyen kompetenciák erősítését várja el a frissen végzett diákoktól, a pályakezdő munkavállalóktól a munkáltatói oldal.

A projekt keretében szeretnénk lehetőséget biztosítani a szlovák képzési rendszer megismerésére, a legjobb gyakorlatok feltárására, lehetőség szerint a magyar oktatási folyamatokba való átültetésére.

A pályázat keretében 3 rendezvény került lebonyolításra a Miskolci Tankerülethez tartozó szakiskolák közül a Kandó Kálmán Szakközépiskola, Fazola Henrik Szakközépiskola és az Andrássy Gyula Szakközépiskola vezetőinek illetve az iskolákat képviselő 3-3 diák bevonásával. Szlovák oldalról a Gymnázium, Školská, Stredná odborná škola technická és a Stredná odborná škola drevárska iskolák képviseltették magukat a képzéseken.

  • 1. A modern képzés napja - workshop A pedagógusok 2 napos work-shopja, ahol bemutatják a képzési eljárásokat, és elmagyarázzák azok hatását az emberi erőforrás fejlesztésének minőségére. Itt történik a különböző képzési módszerek, példák bemutatása, tapasztalatcseréje, megosztása a vállalti oldal képviselőivel.
  • 2. Hatnapos szemináriumsorozat A 2 napos etapokban megrendezésre kerülő szeminárium sorozat alkalmával a szlovák és magyar diákok együtt dolgoznak a természettudományok és műszaki területek jobb megismerése érdekében. A szemináriumokon tehetséggondozás folyik, előadások egyetemi tanárok, vállalati szakemberek, szekértők bevonásával, valamint szórakoztató szakmai csoportmunkák. A szeminárium sorozat során a résztvevő diákoknak lehetőségük nyílt a Shinwa Magyarország Precíziós Kft, az ÉMKK Zrt. és a TAKATA Safety Systems Hungary Kft. gyárak meglátogatására, ahol megismerhették a gyártási folyamatokat, és a gyárakban, telephelyeken felmerülő munkakörök ellátásához szükséges kompetenciákat.
  • 3. Kommunikációs készségek tréningje A kommunikációs és marketing tréning során a projektben résztvevő iskolák tanulóinak lehetősége nyílt a marketing és kommunikációs kompetenciák fejlesztésesre, melynek célja, hogy felkészüljenek a munkaerő piaci kihívásokra.

A rendezvényeken túlmenően a projekt keretében létrejön egy interaktív portálrendszer is, ami egy egyedülálló segítséget nyújt az álláskeresők számára a megfelelő munkalehetőség megtalálására, a tapasztalatok megosztására. Az interaktív portálrendszer kialakítását egy széles körű kutatási folyamat előzte meg, melynek keretében törekedtünk a piacon felellhető legjobb gyakorlatokat illetve a felhasználói elvárásokat figyelembe venni annak érdekében, hogy egy egyedülálló, könnyen kezelhető és igen hasznos fórumot teremtsünk a munkakeresés világában.